Önceki Geziler

 • Önceki Geziler

  GERÇEK YOLCULUK, KENDİNE YAPILAN YOLCULUKTUR

  “Her ne istiyorsan kendinde ara. Senin içinde bir can var, o canı araSenin dağının içinde hazine var, o hazineyi araEğer yürüyen dervişi arıyorsan; Onu senden dışarıda değilKendi nefsinde ara!” Mevlana “Gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur.” Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde muhteşem bir kuş varmış… Bu kuş, gücü, saf olmayı, kendini yaşarken yaratmayı, tekâmülü, erdemliliği, sadakati, zerafeti, hakkaniyeti temsil edermiş… Anka, erişilmezlik, yücelik ve olağanüstülük gibi özellikleri simgeler. Anka, birçok kültürde yer alan evrensel nitelikli mitolojik kuştur. Her kültürde Anka’ya yüklenen anlam, bunlarla ilgili inanç ve efsaneler ufak farklılıklar gösterse de, öz aynıdır. Bütün milletlerin mitolojisinde olağanüstü ve büyük bir kuş bulunmaktadır. O, ulaşılması güç bir idealdir. “Anka, birçok…

 • Önceki Geziler

  TUĞRUL BEY. İMAM GAZALİ

  Tuğrul Bey, 990 tarihinde Horasan’da doğdu. Tuğrul, çakırdoğan, yırtıcı kuş demektir. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Tuğrul Bey, Oğuzlar’ın Kınık boyundan olan Selçuk Bey’in torunudur. Tuğrul Bey’in babası Mikail Bey, akın esnasında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyümüştür. Tuğrul Bey’in çocukluğu Cend şehrinde geçti. Tuğrul Bey, Gaznelilerin, Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi. Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasan’a göç ettiler. 1028-1029 yılları arasında kardeşi Çağrı Bey ile birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Belh kentlerine seferler düzenledi. Tuğrul Bey, 1038 yılında Nişabur’da kendini sultan ilan…

 • Önceki Geziler

  NİŞABUR

  Horasan’ın eşki başkenti Nişabur, bilgeleri, şairleri, yazarlarıyla ünlü. Dünya edebiyatının iki büyük ustası Ömer Hayyam ve Feridüddin Attar bu şehirde, Hacı Bektaşi Veli ise yakınlarında doğmuş. Nişabur şairleri, mutasavvıflarıyla ünlü. Bizi şehre çeken de bu özelliği. Ömer Hayyam, Feridüddin Attar, Hacı Bektaşi Veli, Muhammed Gaffari burada doğan ünlü isimler.Şair olarak tanıdığımız Ömer Hayyam, aynı zamanda evreni anlamaya çalışan meraklı bir matematikçi, astronom, filozof. Bu nedenle muhafazakarlıktan uzak durmuş. 1131’de, 82 yaşında öldüğünde geriye rubailerinin dışında astronomi, matematik konusunda eserler ve Celali Takvimi’ni bırakmış. Miladi ve Hicri takvimlerden çok daha hassas bir takvim bu…Hayyam’ın mezarı kent yakınlarında çok güzel, geniş bir parkta. Parka giden yolda yarım küre şeklindeki binasıyla Aflak Namaye…

 • Önceki Geziler

  ŞİRAZ ŞEHRİ

  Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim Şiraz, köklü geçmişinde Zend hanedanına kuruluşundan yıkılışına kadar başkentlik etmiş bir şehirdir. Bu özelliğinden dolayı zamanla şehirde sanat ve edebiyat -özellikle şiir- çok gelişmiş ve ‘şairler şehri’ ünvanını almıştır. Bu ünvanı almasında şüphesiz İran edebiyatının iki büyük şairi Sadi Şirazi ve Hâfız’ın bu şehirde yetişmesi önemli bir yer tutar. Günümüzdeyse Şiraz için İran’ın ‘kültür başkenti’ denmektedir. “Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.” ~ Şeyh Sadi-i Şirazi İran’ın Ünlü Şairi: Hafız İranlılara sorarsanız her evde mutlaka bulunması gereken 4 kitap var: “Kur’an, Hafız’ın Divan’ı, Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ı ve Firdevsi’nin Şehnamesi”. Fars dili ve edebiyatının en büyük sanatçısı olarak kabul edilen Hafız ise, İranlıların kalbinde çok önemli…

 • Önceki Geziler

  İSFAHAN

  İsfahan, geniş ağaçlıklı bulvarları, düzgün sokakları, güzel bahçeleri, özenli mimariye sahip camileri, medreseleri, tarihi kiliseleri ve çarşılarıyla İran kültürünü yakından keşfedileceği bir kültür şehri. İsfahan, Asya’dan Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa’ya giden bir coğrafyada yer alması nedeni ile tarih boyunca önemini hep korumuş ve bu nedenle İran’da kurulan birçok medeniyet ve devletin ya başkenti, ya da önemli şehirlerinden biri olmayı sürdürmüş. Safevi hanedanının İran’da iktidar olması ile birlikte, şehirde baş döndürücü gelişmeler yaşanmış ve bu dönemde hattatlık, ressamlık, musiki, görsel sanatlar, el sanatları, mimari ve kentleşme, edebiyat, hikmet ve felsefede göz kamaştırıcı ilerlemeler kaydedilmiş. Bu gelişmeler İsfahan’ı sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmiş. Bugün İslam kültür…

 • Önceki Geziler

  TUVALARIN ESKİ GELENEKLERİ / Yere, Suya ve Göğe Karşı Yapılmaması Gerekenler

  Tuvalılar göğü atası olarak görmüştür. “Mavi göğüm”, “Ak göğüm”, “Karagöğüm” diye Tuva insanı göğü kutsayarak yaşamıştır. Bundan başka evrendedokuz gök var. Bunlara sabahki çay saçılmazsa, mutluluk eksilir. Tuvalılar gökyüzühakkında kötü sözü kesinlikle söylemez. Ona sadece tapınır, yalvarır ve saçısunar. Eski Tuvaların düşüncesine göre; mavi gök yeryüzündeki her şeyi görürve duyar. Dokuz göğün ucunda ak gök var. Orada “azarlar”, “hoorlar” adlıhalk yaşar. O halklardan çıkan Şaman çok güçlüdür ve ateş edilmekle öldürülemez.Eski Tuvalılar güneşe taparmış. İnsanın sağlıklı olması, tok yaşaması; yeryüzündeyetişen ağacın, ekinin bol olması aydınlık güneşe bağlıdır. Güneşe doğrubakarak gevezelik edilmez, tükürülmez, bağrılmaz denir. Güneşe kötü gözle bakanların,cehenneme gittiğinde dilini keserlermiş.Ulu Tanrı kuyruğunu salladığında yıldırım çakması; göğsünü hırıldattığındadeprem olurmuş. Yıldırım…

 • Önceki Geziler

  ETHNO CULTURAL TOUR TO ALTAİ, TUVA AND SİBERİA

  Duration:19 days/18 nights Entry dates: August, 2rd, 2015 – August, 20th, 2015 Number of persons in a group: 6 –20Age limit:18 years and upThis tour does not require any special physical training Itinerary of the tour Date Day Güzergah Meals Konaklama August,2 1 İstanbul – Novosibirks     August, 3 2 Novosibirsk – Gorny Altai B+L+D Hotel “Host yard” August,4 3 Gorny Altai – Karakol valley B+L+D Tourist amp “Karakol”, yurts August,5 4 Gorny Altai – KalbakTash B+L+D Tourist camp “Kochevnik”, yurts August,6 5 “Kochevnik” yurt camp – Pazyryk burial mounds B+L+D Hotel “Host yard” August,7 6 Gorno-Altaisk–Novokuztesk – Abakan B+L+D train August,8 7 Abakan – “Snezhny Bars” B+L+D Tourist…

 • Önceki Geziler

  ALTAY KURGANLARI

  Türklerde Mezarlara At Gömme geleneği , Sanat Tarihi açısından bir bakış. En erken M.Ö. 16. yüzyılda kendini gösteren Mezarlara at gömme geleneği, 1940’lı yıllarda son uygulamasına rastladığımız Kazakistana kadar takip edilebilmiştir.Dini bir alt yapıya sahip bu gelenek zamanla Türk topluluklarının farklı dinlere geçilmesine rağmen varlığını sürekli hissettirmiş bir ölüm adeti olarak devamlılığını sürdürmüştür.Bu alt yapıda gelişen at gömme geleneği kendi çevresinde Türk sanatını da geliştirmiş ve eyerler,at koşum takımları,yularlar,at başlıklarında önemli sanat özelliklerine rastlanmıştır. Proto-Türkler, Hunlar, Köktürkler, Kırgızlar olarak Asya’da devlet olarak varlığını göstermiş topluluklarda ağırlıklı olarak varlığını sürdüren bu unsur diğer yerel toplulukların adetlerine girmiş önemli bir ritüeldir. Bu ritüel Türk topluluklarının M.Ö. 6. yüzyılda İskitlerin batıya göçleri sırasında Doğu…